Musí se vyplatit pracovat, ne žít ze sociálních dávek

Foto: usti-kscm.cz

Již  osm  let  je  Pavel  Vodseďálek  předsedou  výboru  pro  národnostní     menšiny     Ústeckého  kraje.  Snaží  se  napomáhat  tomu,  aby  se  příslušníci  národnostních  menšin  sžili  s  českými  zvyklostmi  a  respektovali  naše  zákony.  „Je  to  běh  na  dlouhou  trať,“ říká.

Co se, jde-li o národnostní menšiny, v kraji podařilo a naopak?

Daří  se  nám  dlouhodobě  žijící  cizince  začleňovat  do  života  v naší zemi, při zachování jejich zvyklostí, jejich kultury. A při respektování  naší  kultury  a  legislativy.  Podařilo  se  organizovat  kulturní  a  gastronomickou  akci  Barevný  region,  vydáváme  časopis   pro   národnostní   menšiny, podpořili jsme Buddhistické centrum Pagoda v Mostě.

A co se nepodařilo?

Zatím   se   nedaří   plně   řešit   problematiku    sociálně    vyloučených  lokalit.  To  je  obrovský  problém,   k   jehož   řešení   potřebujeme   i   součinnost   vlády   a  parlamentu.  Vyřeší  ho  z  části  jen změna legislativy a to je běh na  dlouhou  trať.  My  ale  na  ní  běžíme  a  děláme  všechno  proto,  abychom  problém  sociálně  vyloučených lokalit řešili.

Sociálně vyloučené lokality obývají zejména Romové. To je důvod, proč obecně lidé nemají problém třeba s vietnamskou komunitou, ale s romskou ano? Co s tím?

Za sebe osobně a ze svých zkušeností vím, že se vietnamská komunita   velice   dobře   integrovala  do  naší  společnosti,  patří  ke  komunitě  velice  aktivní,  drží  při  sobě,  snaží  se  pomáhat  v  zemi,  kde  žijí,  která  jim  umožnila  tady  žít,  pracovat,  podnikat  a  vzdělávat  děti.  Řada  mladých  Vietnamců   má   již   české   občanství,   vystudovali  střední  i  vysoké  školy.  Jejich  vztah  k  naší  zemi  se  plně  projevil  při  pomoci  v  koronavirové  pandemii.  Zapojili  se  do  šití  roušek,  organizování  finančních  sbírek  na  nákup  zdravotní  techniky,   ve   svých   prodejnách   poskytovali zdarma občerstvení pro záchranáře. Patří jim za to obrovský  dík.  U  romské  komunity  je  velký  problém  právě  v  jejich  životě  ve  vyloučených  lokalitách,  v  pracovní  aktivitě,  s  dodržováním     hygienických     podmínek.     Spousta Romů pobírá nemalé sociální  dávky.  Jediným  řešením  je,  že parlament přijme zákony, které  budou  řešit  zapojení  těchto  lidí do pracovního procesu, posílání  dětí  do  škol  v  návaznosti  na  sociální dávky a podobně. Je nutné,  aby  se  jednoznačně  vyplatilo  pracovat,  a  ne  žít  ze  sociálních  či  jiných dávek.

Co byste chtěl v kraji ještě prosazovat?

Chtěl  bych,  aby  výbor  národnostních  menšin  ještě  intenzivněji  spolupracoval  s  romským  koordinátorem   při   řešení   právě sociálně vyloučených lokalit. Vzhledem  k  tomu,  že  se  koronavirová   pandemie   negativně   podepsala   na   finanční   situaci  státu,  bude  pravděpodobně  ohrožen  dosavadní  způsob  života obyvatel, kteří se spoléhají na sociální podporu.