Akademie zájmového studia zahajuje


Právě startuje nejnovější projekt Gymnázia Teplice s podporou našeho spolku Lidé spolu a sobě.  Zahajuje skvělá Akademie zájmového studia a přednáška Milana Jeglíka 16. října.

Přednášky se konají v na Gymnáziu Teplice.  Většinou v přednáškové místnosti č. 31 ketrá je v přízemí budovy B u Beuronské kaple. Vstup je z Alejní ulice. Na přednášky konané v aule (3. patro budovy A) či jiných učebnách je vstup hlavním vchodem z ulice Čs. dobrovolců.
Vstupné se žádné neplatí, ale chte-li si být jisti, že se do sálu ještě vejdete, je dobré se zaregistrovat. To bude možné až po první přednášce na tomto webu.

Účastníci, kteří budou chtít projít celým zájmovým studiem a získat o tom osvědčení, musí absolvovat aspoň polovinu (v podzimním semestru tedy sedm) přednášek. Také musí zaplatit registrační poplatek 200 Kč. Bude se vybírat až po první přednášce. Registr studentů Akademie zájmového studia vede Helena Voctářová.

Akademie zájmového studia je projekt Gymnázia Teplice, jehož smyslem je nalezení vztahů a společných zájmů mezi školou, jejími žáky a učiteli a veřejností středního a zralého věku i seniory.

Významnými partnery jsou Přírodovědecká fakulta UK Praha a Pro arte Buronensi.´řipravujeme a zajistíme program – vzdělávací – besedy, přednášky, semináře, dílny – kulturní – výstavy, koncerty, společné pobytí či happening – poznávací – s důrazem na aktivní zapojení, výlety, vycházky, účast v pohybu Přednášející získáváme z celé řady fakult UJEP, ústavů Akademie věd, odborných institucí. Historici, architekti, znalci krajiny, života i Vesmíru stejně tak jako další mimořádné osobnosti vědeckého a společenského života. Přijdou mezi nás nejenom umělci z okruhu teplických hudebníků, severočeských výtvarníků ale i další, kteří se rozhodnou podělit se s námi o svou osobitou vyjímečnost. Zvonkohra z.s. SENSEN Teplice Lidé spolu a sobě a Gymnázium Teplice spoluvytvářejí a podporují základní princip Akademie zájmového studia. Přijďte mezi nás a buďme u toho spolu.

Společné poznávání, lidská vzájemnost, upevnění vztahu k životu.

Jsem ráda poslem dobrých zpráv a tak říkám – buďte u  toho a pozvěte i další nadšence, dychtící po věcech neznámých a nových.

 

Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice