Alej na Skřivánčím Poli se dočkala obnovy


V Krásné Lípě na Děčínsku proběhla výsadba aleje na Skřivánčím Poli. „Nejednalo se ovšem o výsadbu zcela nové aleje, nýbrž obnovu té stávající, v níž jsme museli v minulosti z důvodu bezpečnosti a jejich špatnému zdravotnímu stavu nechat vykácet několik stromů. Bohužel další to ještě čeká. Skřivánčí Pole je ovšem nejen výchozím místem turistických tras, ale také velmi využívanou stezkou pro procházky. Je i spojovací cestou do místních částí Krásné Lípy i okolních obcí, například Starých Křečan. Proto jsme se rozhodli alej obnovit, samozřejmě lípou srdčitou v počtu padesáti kusů. Řada jich nyní zakořeňuje vedle pařezů původních stromů, další byly vysazeny nově v hluchých místech mezi již vzrostlými stromy. Svůj strom si přitom přišly zasadit celé rodiny,“ říká místostarostka Jana Drobečková. Město na ni získalo od Nadace ČEZ příspěvek ve výši 100 000 korun.

„Deseti stromy jsme pamatovali i na děti, takže nějaká ta zahradnická práce čeká ještě na naše školáky. Ti na Skřivánčí Pole zavítají hned po 17. listopadu.“

Výsadba nových dřevin probíhá většinou tak, jako právě v Krásné Lípě. Jedná se tudíž o „rodinnou záležitost“ a významnou společenskou událost v obci. Potkávají se na ní celé rodiny, společně přiloží ruce k dílu sousedé, kamarádi, členové různých spolků… „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji. Budou si vážit stínu, který za horkého dne poskytne vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si nasbírají kaštany na podzimní tvoření, pod rozkvetlými větvemi obnoveného sadu třeba zažijí první polibek z lásky,“ dodává trochu romantiky Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ. „Jsme rádi, že takto pojali akci i v Krásné Lípě.“


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*