Andělem mezi zdravotníky je primářka Marta Vachová z teplické nemocnice


Vítězství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022 patří  Martě Vachové, primářce Neurologického oddělení Nemocnice Teplice a vedoucí tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Na slavnostním večeru, který se uskutečnil v sobotu 27. srpna v náchodském divadle o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů rozhodla odborná porota.

„Ocenění, kterého si velmi vážím, vnímám zároveň jako ohodnocení nejen mojí práce, ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém neurologickém oddělení a v RS centru. Nikdy nechci mít pocit, že má práce je rutina, mluvit s našimi pacienty a vyslechnout je považuji za nesmírně důležité. Snažíme se být jim spíše jakýmisi průvodci – přátelský přístup je osvědčeným receptem a díky tomu centrum dobře funguje,“ reagovala na svou účast v projektu Anděl mezi zdravotníky a na své prvenství Marta Vachová.

„Vím, že paní primářka Vachová dlouhodobě odvádí výbornou práci. Jsem rád, že její výsledky a empatický přístup celého jejího týmu k pacientům, kteří celoživotně potřebují pomoc při léčbě roztroušené sklerózy, neunikly pozornosti ostatních,“ vyzdvihl Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Paní primářce gratuluji a velice děkuji za vše, co pro naše pacienty dělá. Díky tomu, že svou práci zastává skvěle a dává do ní velký kus sebe, jí ocenění Anděl mezi zdravotníky patří naprosto zaslouženě,“ řekl Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Vítězkám samozřejmě gratuluji, ale vím, že osobně bych první místo nejraději rozdal všem. Byli neskuteční a rád jsem s nimi spolupracoval,“ uvedl ředitel soutěže Anděl mezi zdravotníky David Novotný.