Café Nobel v Děčíně: Geologie Českosaského Švýcarska


K 20. výročí založení Národního parku České Švýcarsko vyšla nedávno krásná kniha, jejímiž hlavními autorkami jsou geoložka Zuzana Vařilová a regionální historička a publicistka Natalie Belisová. Do děčínské kulturní kavárny Coffee & Books přijdou ve čtvrtek 26. května povídat nejen o své knížce, ale hlavně o geologických zajímavostech a vybraných tématech souvisejících s využíváním pískovcové krajiny, zejména pak s těžbou nerostných surovin.

Obě badatelky mají s tématy pískovcové krajiny bohaté zkušenosti. „Nejen, že budete moci poslouchat, ale můžete se i zeptat na všechno, co vás o skalní krajině Českosaského Švýcarska bude zajímat,“ zve koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský.

Zuzana Vařilová je geoložkou a kurátorkou geologických sbírek Muzea města Ústí nad Labem. Specializuje se především na regionální geologii – zejména na křídové sedimenty a typickou geomorfologii pískovcových oblastí, inženýrskou geologii (problematiku skalního řícení a sesuvů) i geologii životního prostředí. Natalie Belisová pracuje v oddělení veřejných vztahů a péče o kulturní dědictví Správy Národního parku České Švýcarsko. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací vesměs s kulturně-historickou či vlastivědnou tématikou.

Přednáška se uskuteční v kavárně Coffee & Books, kterou najdete nedaleko děčínského zámku v Pohraniční ulici č. 3, dne 26. 5. od 19:00 h. Vstupné je volné, místa k sezení si můžete rezervovat na mailu coffeeabooks@gmail.com, případně přes zprávy na facebooku Coffee & Books nebo osobně přímo v kavárně. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz.