Chci pokračovat v dobrých projektech, které jsme začali

Foto: usti-kscm.cz

Při  krajských  volbách  kandiduje  za  KSČM  jako  trojka.  Náměstek  hejtmana   pro   dopravu   Jaroslav   Komínek  považuje  za  svůj  největší úspěch připojení většiny provozů  MHD  do  integrované  dopravy  a  možnost  cestovat  na  jednu  jízdenku po celém Ústeckém kraji.

V   krajském   zastupitelstvu   už   pracujete.  Co  se  v  krajské  dopravě  během  vašeho  působení  zlepšilo?

No dá se říci, že se doprava úplně  změnila.  Momentálně  máme  v Ústeckém kraji velmi dobře propracovaný    systém    integrované    veřejné dopravy. Zavedli jsme jednotný  tarif,  jednu  jízdenku  po  celém  kraji  a  cestující  nemusí  řešit,  s jakým dopravcem jede – koupí si jízdenku  a  jede  s  tím  dopravcem,  který přijede. Také jsme zavedli celodenní  jízdenku  na  cestování  po  celém  kraji.  Za  zmínku  určitě  stojí  to,  že  jsme  na  některých  regionálních   železničních   tratích   obnovili  alespoň  od  května  do  října  železniční  dopravu.  Nyní  je  před  spuštěním mobilní aplikace do telefonu, která posune komfort cestování ještě dále…

S čím jdete do těchto voleb?

Je  to  jednoduché,  pokračovat  v tom všem dobrém, co jsme začali.  Koupili  jsme  další  nemocnice  –  v  Rumburku  a  Litoměřicích  a  stále  ve  velké  míře  investujeme  do  Krajské  zdravotní  a  zkvalitňování  jednotlivých  nemocnic.  Těm, co nepatří kraji, pomáháme různými  dotacemi.  Změnili  jsme  způsob  financování  oprav  silnic  a  díky  tomu  jich  opravujeme  daleko více než dříve. Dopravu v Ústeckém  kraji  chceme  technologicky posouvat s dobou. Důležitá bude  podpora  regionálního  rozvoje. Je toho opravdu mnoho, na co  chceme  navázat  a  dále  v  tom  pokračovat.

Co  chcete  dotáhnout  do  zdárného konce?

Za  mě  osobně  určitě  pořízení  moderních   autobusů   pro   naše   cestující  a  řidiče.  Do  dvou  let  by  měly   po   našich   kolejích   jezdit   i nové moderní vlaky. Těsně před spuštěním je mobilní aplikace do telefonu   DÚKapka.   Chtěl   bych,   aby  Správa  a  údržba  silnic  dále  zlepšovala   systém   oprav   silnic   a modernizovala svoji techniku.

Na čem by se v oblasti dopravy v  Ústeckém  kraji  dalo  ještě  zapracovat?

Doprava se neustále vyvíjí. Přichází  novější  moderní  technologie.  Určitě  budeme  mít  i  nadále  snahu  o  stálé  vylepšování  odbavení pro cestující. Za účelem modernizace  autobusů  a  vlaků  zde  máme  i  rozpracované  možnosti  na  alternativní  vodíkový  pohon.  Stále jsou ještě tři města v našem regionu,   a   to   Kadaň,   Klášterec   nad Ohří a Louny, která nejsou integrována  v  Dopravě  Ústeckého  kraje. Jejich občané tak zatím nemohou   využívat   plnohodnotně   všech  výhod  integrované  dopravy.  Takže  tohle  ještě  musíme  dotáhnout  do  konce  a  věřím,  že  se  to v dohledné době podaří.