Do nemocnic jen s rouškou nebo respirátorem


Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních onemocnění, zejména chřipky, jsou podle tiskového vyjádření zavedena ve všech nemocnicích Krajské zdravotní tato opatření:

  • Návštěvy na lůžkových odděleních musí mít po celou dobu návštěvy nasazený ochranný prostředek dýchacích cest jako je rouška nebo respirátor bez výdechového ventilu.
  • Návštěvy jsou omezeny na počet maximálně dvou osob u pacienta a návštěva bude umožněna pouze osobám bez známek respiračního onemocnění.        
  • Ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení Krajské zdravotní používejte ochranné prostředky dýchacích cest.