Do nemocnic Krajské zdravotní se přihlásilo více než 1 300 lidí na výpomoc

ilustr. obr.

V nemocnicích Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově vypomáhá více než 1 300 lidí.

„Zdravotnictví v České republice trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, proto jsme velmi vděční všem, kteří se v době současné pandemie rozhodli pomoci, vážíme si toho,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní. Se zdravotnickým vzděláním se dosud přihlásilo do všech pěti nemocnic 314 zájemců. V nezdravotnických profesích nabídlo pomoc 1 018 zájemců.

Podle náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní Vlasty Kašparové lidé bez zdravotnického vzdělání můžou pracovat například ve stravovacích provozech, prádelně, v údržbě anebo můžou uklízet.

„Výzva směřuje především ke kvalifikovanému zdravotnickému personálu, který nyní pracuje mimo zdravotnictví. Dále k bývalým kolegům, kteří odešli mimo naši společnost, případně do důchodu,“ dodává Kašparová.

Nemocnice nabízejí hlavní pracovní poměr, částečný pracovní úvazek či na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a pracovníci dostanou řádně zaplaceno. Dobrovolníci vypomáhají v rámci dobrovolnického programu. Zájemci o pomoc se mohou hlásit prostřednictvím tohoto formuláře: https://www.kzcr.eu/covid-pomoc/.