Do obnovy Černého potoka se může zapojit každý

Foto: Daniel Hrčka

Iniciativa Voda pro českou krajinu už druhým rokem motivuje širokou veřejnost k šetrnějšímu hospodaření s vodou. Stojí za ní Finish ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Společně letos připravují projekt revitalizace Černého potoka na hřebenech Krušných hor v přírodní rezervaci Černá louka. Zapojit se do něj může kdokoli, a to zakoupením libovolného mycího prostředku zmíněné značky, z něhož půjdou tři koruny právě na lepší zadržení vody v přírodě.

„Vrátíme Černý potok do přirozeného meandrujícího koryta a tím jeho tok prodloužíme zhruba o třetinu. Zároveň se na místě vybuduje zhruba 15 nových tůní a mokřadů. Zachytíme tak velké množství vody, která nyní v uměle napřímeném korytě z krajiny rychle odtéká. Kromě toho na místě vytvoříme lepší prostředí pro některé ohrožené živočichy,“ říká Lukáš Klimek ze zmiňované společnosti. Prodejní akce na podporu projektu běží od začátku června do konce července. Celkovou vybranou částku pak společnost oznámí na konci roku a v příštím roce začnou v Krušných horách první práce.

Českou krajinu dlouhodobě ohrožuje sucho a ztráta biologické rozmanitosti. Pomoci může i malá změna každodenních návyků při využívání vody v domácnosti. Například použití myčky na nádobí místo mytí nádobí v rukou. Vodou však často plýtvají i domácnosti, které myčku mají, ale zbytečně nádobí předmývají. S použitím kvalitních kapslí to ale není potřeba a průměrná česká domácnost tak může ušetřit podle zdroje Thinking About Water Scarcity Czech Republic, Ipsos, Jan 2021 až tři tisíce litrů vody ročně.

Lidé tak mohou podpořit návrat vody do české krajiny hned dvojím způsobem: v rámci aktuální prodejní akce a efektivnějším využitím vody ve své domácnosti.