Do Terezína na obrazy Arnolda Petera Weisze-Kubínčana


Památník Terezín zve na výstavu obrazů Arnolda Petera Weisze-Kubínčana pod názvem „Přerušená píseň“. Arnold Peter Weisz-Kubínčan se narodil se jako Izraelita v Pruském království, žil v rakousko-uherské monarchii a v Československé republice, dožíval ve Slovenské republice. Jeho život byl nejvíce spjatý s Dolným Kubínom a Oravou. Před hrozbou deportace se od roku 1942 společně se svou přítelkyní Zorkou Kahan-Ring ukrýval v lesích okolo Martina, ale později se za nevyjasněných okolností vzdali úřadům. Zemřel v roce 1944 (nebo 1945) v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau nebo Sachsenhausen. Jeho smrtí se uzavřel život člověka a umělce, jehož dílo je považováno za jeden z nejautentičtějších výtvarných projevů ve slovenském meziválečném umění.

Dílo Arnolda Petera Weisze-Kubínčana bylo často reflektováno na výstavách na Slovensku, zvláště koncem 20. století. V katalogu jedné z posledních Kubínčanových výstav „Hľadanie identity“ (2016, Galéria mesta Bratislavy) napsala kurátorka Zsófia Kiss-Szemán: „Kubínčan je představitelem slovenského netradičního žánrového malířství meziválečného období. Jeho tvorba se formovala na základě expresionistické malby a motivicky vycházela především ze slovenské reality Oravy, Liptova a Turca. Jeho život provázel neustálý vnitřní neklid, který se projevoval v neustálém hledání vlastní identity. Nesetkal se s pochopením svého projevu, neboť daný region, ve kterém tvořil, nechápal příčiny expresionismu ani jeho výrazové prostředky. Navíc byl Židem. To byl také důvod jeho odmítání a nepochopení jeho tvorby. Evropa té doby byla nacionalistická a zaujatá. Nepomohlo nic, ani konvertování na katolickou víru, dokonce ani změna jména. Arnold Weisz – Peter Kubínčan. Podle města, ve kterém žil – Dolný Kubín. Žil v totální chudobě a odmítání, dokonce i ze strany umělců. Fašistický režim ho začal pronásledovat. Jeho díla byla označována jako úpadková, nežádoucí.“

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. září od 14:00 v předsálí kinosálu Muzea ghetta Terezín (Komenského 148, Terezín). O hudební doprovod se postará vynikající akordeonista Aliaksandr Yasinski. Výstava bude nadále přístupná v běžné otevírací době Muzea ghetta, denně od 9:00 do 18:00 (od 29. října od 9:00 do 17:30) a to až do 30. listopadu.