Do Terezína na výstavu


Památník Terezín zve na vernisáž výstavy německé výtvarnice Esther Glück s názvem Dopisy pravicovému radikálovi, nikdy nenapsané .. Součástí vernisáže bude také projekce filmu For the End of Time / Pro konec času.

Obsahem výstavy je cyklus listů, na nichž se autorka snaží najít otázky a odpovědi ve vztahu k bezprecedentnímu jednání a politickému smýšlení vedoucích špiček populistických pravicových stran a jejich pravicově radikálních až extremistických posluhovačů. Dopisy jsou ustavičně psané a gumované a vznikají v nich skulptury vymodelované ze zlikvidovaných slov a myšlenek. Ve vygumovaných textech dopisů se odráží nedostatečnost slov, nepochopení, vztek i zoufalství. Jak k tomu dodává autorka Esther Glück: „Chtěla bych každý den napsat dopis, měla bych, měli bychom. Současně se mi nedostává slov, jako by jich bylo příliš mnoho, anebo málo, vedou stále k novému nepochopení, je třeba je vymazat, nahradit jinými, stále je znovu nalézat.“

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. března od 14:00 v předsálí kinosálu Muzea ghetta v Terezíně.  Výstava bude nadále přístupná v běžné otevírací době muzea, denně od 9:00 do 18:00 (do přechodu na letní čas od 9:00 do 17:30) a to až do 31. května.