Do Terezína na výstavu mladých autorů


Památník Terezín zve všechny zájemce na výtvarnou výstavu Sedm v říjnu, kterou si připomínáme tuto skupinu mladé generace českých umělců, která během svého krátkodobého působení v letech 1939 – 1941 odvážně reagovala na začínající válku. Skupinu Sedm v říjnu tvořilo sedm umělců. Jednalo se o Václava Hejnu, Františka Jiroudka, Josefa Lieslera, Jana Rafaela Michálka, Arnošta Paderlíka, Václava Plátka a Zdenka Seydla.

Terezínský památník se již v minulosti této skupině věnoval, nynější výstava si však vybírá zřejmě nejvýraznější osobnosti této skupiny, a to pozdější profesory Akademie výtvarných umění v Praze Arnošta Paderlíka a Františka Jiroudka, spolu s Josefem Lieslerem, profesorem kresby na ČVUT, a Václavem Hejnou.

Jednotícím prvkem této skupiny byla v jejích počátcích deziluze a pocit zmaru na prahu 2. světové války, v dalších letech pak nicméně protagonisté této výstavy pracovali na zcela odlišných tématech. Ukázalo se, že spíše než jednotný styl s jednotícími názory, spojovala je příslušnost ke stejné generaci umělců.

Předkládaná výstava vznikla v týmu pracovníků sbírkového oddělení Památníku Terezín pod vedením kurátora výstavy Dr. Jana Štíbra.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 14:00 v předsálí kinosálu Malé pevnosti Terezín.  Výstavu lze nadále navštívit v běžné otevírací době Malé pevnosti Terezín, denně od 8:00 do 18:00, po přechodu na zimní čas od 8:00 do 16:30, a to až do 28. února.