Dobrá zpráva, rekonstrukce sesunuté trati začne za tři roky


Železniční trať z Lovosic do Teplic přes Oparenské údolí je po sesuvu při prudkých deštích z roku 2013 stále mimo provoz. V současné době to vypadá, že se přece jen dočká opravy. Centrální komise ministerstva dopravy záměr projektu schválila. Plánované náklady na rekonstrukci jsou víc než 450 milionů korun.

„O opravu trati jsme usilovali celou dobu. Jsem velmi rád, že jsme zase o krok blíž realizaci rekonstrukce a obnovení provozu na trati, kde Ústecký kraj do budoucna objedná pravidelnou dopravu. Autobusy nebyly vzhledem k složitému terénu vhodnou náhradou na tomto úseku. Trať máme zařazenou i v našem plánu dopravní obslužnosti, vedenou jako linku U6,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

S rekonstrukcí se podle Správy železnic začne v roce 2023. „Investiční akce představuje opravu trati a vybudování nového železničního mostu, který tento úsek překlene. Mimo tuto investici trať čekají na zbylých úsecích také opravné práce, jako je sanace skalních masivů lemujících trať, vyčištění propustků a štěrkového lože, výměna pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Správa železnic plánuje i zlepšení zabezpečení stávajících přejezdů,“ doplňuje mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Trať Řetenice – Lovosice je regionální jednokolejnou tratí vybudovanou v roce 1897. Dopravu v úseku Radejčín – Lovosice dnes zajišťuje přepravu cestujících náhradní autobusová doprava.