Drogová problematika ve Vědecké knihovně


Krajské město Ústí nad Labem se potýká s velkým počtem narkomanů. Již desítky let zde i proto funguje DRUG-OUT Klub, který v současné době disponuje kvalifikovaným týmem odborníků zaměřujících se na všechny negativní aspekty užívání drog, prevenci i poskytování bezplatných služeb.

V úterý 21. února 2017 pořádá Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přednášku Drogová problematika v Ústí nad Labem aneb Adiktologické služby dnes.

Přednáška se uskuteční právě ve spolupráci s organizací DRUG-OUT Klub, z. s., jejíž hlavní činností je zejména vyhledávání osob ohrožených závislostí s cílem pomoci jim. Klub usiluje o generální i individuální prevenci postižení civilizačními chorobami, včetně závislosti na toxických látkách, a propagaci zdravého způsobu života či možných alternativ odvykání. Organizace sídlí v Ústí nad Labem (Velká Hradební 13/47 400 01, Ústí nad Labem).

Velkou roli v této práci sehrávají ambulantní adiktologické služby. Ty zajišťují klientům fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutických činností, aby jim umožnily v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek, bez problémů způsobených závislostním chováním, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

V Ambulantních adiktologických službách DRUG-OUT Klubu působí také

Jana Švadlenová, host univerzitní knihovny dne 21. 2. 2017. Ve své přednášce pohovoří o vývoji drogové scény v Ústí nad Labem, její aktuální situaci a nabídce služeb pro uživatele drog a jejich blízké. Samozřejmostí bude také následná diskuse či poradenství pro účastníky přednášky.

Přednáška se uskuteční ve Vědecké knihovně UJEP (Kampus UJEP, Pasteurova 5) dne 21. 2. 2017 v 15:00 h v počítačové studovně. Vstup na akci je volný.

Web knihovny: http://knihovna.ujep.cz/

Web DRUG-OUT: http://www.drugout.cz/



UJEP Ústí nad Labem