FOTO: Arkadie rozdala ocenění za rok 2018


Od roku 2000, desátého výročí založení, uděluje Arkadie každoročně ocenění některým z těch, kdo ji v uplynulém roce nějakým způsobem podpořili.

Vedle keramického kachle vyrobeného v chráněných dílnách představujícího Cenu Arkadie, udělovanou jednomu z nejvýznamnějších podporovatelů této neziskové organizace, ocení řadu dalších čestnými uznáními. A škála forem podpory je opravdu pestrá, od finančních či věcných darů a sponzorsky poskytnutých služeb, přes dobrovolnickou práci až po propagaci Arkadie.

V těchto dnech byla udělena Cena Arkadie za rok 2018. Poprvé se slavnostní akt odehrál ve velmi důstojném prostředí Zahradního domu. Už při příchodu vítal hosty hudební soubor Arkadie, mimochodem jeden z oceněných čestným uznáním za dlouholetou propagaci naší organizace. Na tři desítky jednotlivců, firem či institucí byly v průběhu podvečera oceněny za nejrůznější formy pomoci Arkadii.

Stejně, jako v minulých letech šlo o dárce firemní či soukromé, obchodní partnery, kteří pomáhají s odbytem výrobků chráněných dílen, ale také několik dobrovolníků, převážně zajišťujících asistenci klientům Arkadie při pobytových akcích. Oceňovanými subjekty jsou pravidelně také obce regionu, Arkadii podporující. Po dvojím ocenění Teplic v minulých letech to letos byla města Duchcov, Bílina a Dubí. Kompletní seznam oceněných najdete na www.arkadie.cz v oddíle Podporují nás.

Josef Hon, Arkadie Teplice