Hejtman i primátor nesouhlasí s rušením Zdravotního ústavu


Podruhé během deseti let čelí Zdravotní ústav v Ústí nad Labem ukončení své činnosti. S jeho zrušením totiž počítá připravovaná novela zákona o veřejném zdraví. O velkou veřejnou státní zdravotní instituci na svém území nechtějí přijít ani Ústecký kraj a ani město Ústí nad Labem.

Proti zrušení Zdravotního ústavu se postavil jak ústecký primátor, tak i hejtman Ústeckého kraje. V tomto týdnu hejtman Jan Schiller na schůzce s vedením Zdravotnického ústavu přislíbil, že udělá vše pro jeho zachování v krajském městě.

„Ústecký kraj udělá maximum pro to, aby zůstal Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zachován. Pokusíme se tento problém řešit nejen dopisem hejtmana ministru zdravotnictví, ale také na úrovni Poslanecké sněmovny v rámci probíhajícího legislativního procesu k příslušnému zákonu. Jistě s touto problematikou seznámíme poslance a senátory zvolené za Ústecký kraj,“ vysvětluje krajský mluvčí Martin Volf.

Kroky podniká, stejně jako v minulosti, kdy ústavu hrozilo zrušení, i ústecký primátor Petr Nedvědický, který napsal otevřený dopis ministrovi zdravotnictví. Ve kterém vysvětluje nezbytnost Zdravotního ústavu pro krajské město.

„Chtěl bych připomenout, že podobný pokus o zrušení ústavu se odehrál již v roce 2010. Tehdy se proti tomu postavili můj předchůdce, krajská hejtmanka a další osobnosti a instituce v regionu. Od záměru bylo upuštěno a ústav funguje dalších deset let. Jak se zdá, stojí za snahou o zrušení ústavu úřednický záměr řídit vše z pohodlí pražské kanceláře bez ohledu na skutečný dopad v terénu a v praxi,“ zní mimo jiného v otevřeném dopise primátora Petra Nedvědického.

Ministerstvo zdravotnictví totiž už v roce 2010 oznámilo záměr zachovat zdravotní ústav pouze v Praze a Ostravě. Ale ústecký Zdravotní ústav, stejně jako Ústecký kraj a zákonodárci z regionu tehdy byli proti. V kraji dokonce vznikla tehdy i petice za zachování ústavu. Od roku 2012 jsou tak Zdravotní ústavy dva, v Ostravě a Ústí nad Labem.