Hejtman Schiller požádal vládu o vyhlášení nouzového stavu

Foto: ANO

Všichni hejtmani se dohodli, že požádají vládu o vyhlášení dalšího nouzového stavu. Podle vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera jde o vyhlášení nouzového stavu na území regionu od pondělí 15. února na dobu 14 dní.  Žádost vládě odeslal v neděli odpoledne.

„V uplynulých dnech jsme se naplno věnovali otázce, jak budeme postupovat dále v Ústeckém kraji. Vzhledem k faktu, že Bezpečnostní rada kraje jednohlasně podpořila nutnost zachování nouzového stavu jako nezbytného nástroje pro řešení současné epidemiologické situace a ministr vnitra potvrdil při konferenci s hejtmany, že podmínky pro zachování nouzového stavu stále trvají, je z mého pohledu nemožné vyhlašovat stav nebezpečí a rovnou jsem požádal vládu o vyhlášení nového nouzového stavu,“ vysvětluje hejtman Schiller.

V kraji se vyskytla i britská mutace

Situace v Ústeckém kraji není příznivá. Kapacita volných lůžek intenzivní péče vyhrazených pro pacienty s covid-19 nepřesahuje 10 % a je na hraně svých možností. Navíc se v regionu potvrdil výskyt takzvané britské mutace koronaviru, který se šíří mnohem snáz a rychleji oproti původnímu viru. Odhady Ministerstva zdravotnictví mluví o výskytu kolem 40 % mezi všemi pozitivně testovanými pacienty. Situace v sousedních regionech navíc není vůbec příznivá a Spolková republika Německo se rozhodla od půlnoci ze soboty na neděli uzavřít hranice pro vstup na německé území pro české občany, s několika málo výjimkami.

„Musíme si uvědomit, že v první řadě jde především o ochranu zdraví obyvatel a lidských životů, situace navíc není dobrá ani v sousedních regionech. Proto je tento krok podle mého názoru nezbytný a zcela logický, ale zároveň je také důležité znovu přehodnotit všechna nastavená opatření. Na to jsem upozorňoval i během společného jednání s představiteli vlády. Žádost vládě byla odeslána ihned po skončení jednání hejtmanů dnes odpoledne,“ doplnil Schiller.

Vláda schválení nového nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů schválila. „V každém případě bych chtěl požádat všechny obyvatele a občany Ústeckého kraje, aby se i od pondělí 15. února chovali zodpovědně a nadále chránili zdraví své i všech ostatních. Epidemie nemizí a ohrožení zdraví i životů nás všech zůstává enormní. Buďte, prosím, nadále zodpovědní a ohleduplní jeden k druhému,“ vyzývá Jan Schiller.

 

Rada Asociace krajů České republiky  vydala usnesení v souvislosti s požádáním vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu:

  1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.
  2. Konstatuje, že nouzový stav je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AK ČR vyzývá vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.
  3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. března 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá vládu ČR, aby nouzový stav využila především pro zajištění těchto kroků.
  4. Vyzývá vládu ČR, aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do centrálního registračního systému od 1. března 2021.
  5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AK ČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie, zejména v oblasti obchodu a služeb, kultury a amatérského sportu, a to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.
  6. Vyzývá vládu ČR, aby do 1. března 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AK ČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.
  7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. února 2021.
  8. Vyzývá vládu ČR k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AK ČR, a všech plánovaných změnách v nich, v pravidelných desetidenních periodách a vždy s vyhodnocením na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.