Hejtman vyhlásil už poosmé soutěž Senior art


Hejtman kraje Jan Schiller vyhlásil osmý ročník tradiční literární soutěže pro seniory z Ústeckého kraje Senior art. Tématem pro letošní rok je „Úsměvy z Ústeckého kraje“.

Literární soutěž Senior art 2021 se vyhlašuje v kategoriích próza a poezie. Je určena pro seniory nad 60 let s trvalým pobytem v Ústeckém kraji, včetně obyvatel domovů pro seniory v kraji.

Soutěžní příspěvky můžou lidé posílat konce června poštou na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Mgr. Veronika Jarošová, Odbor kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálku označte nápisem „Senior art 2021“. Více informací najdete na stránkách www.kr-ustecky.cz. Vyhlášení vítězů proběhne na podzim.