Historické vlaky, moderní odbavování


Turistické linky patří k velmi oblíbeným. Pro větší komfort cestujících zavádí Ústecký kraj nové přenosné osobní pokladny, které umožňují platbu kartou, ale také přenos polohy vozu do Centrálního dispečinku. „Spousta dotazů cestujících se týká možnosti platby kartou za jízdenky nebo třeba aktuální polohy lodi na Labi, takže mě těší, že můžeme jako jedni z prvních v republice nabídnout cestujícím moderní odbavovací zařízení na dalších linkách,“ říká Marek Hrabáč, radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Ústecký kraj nakoupil šestnáct nových pokladen na platformě NEXGO N86 za 775 tisíc korun, což je cena včetně programování nových modulů. Nové pokladny umožňují výdej a kontrolu jízdenek v tarifu DÚK, v tarifu SJT (Státní jednotný tarif – OneTicket) a ve speciálním tarifu přeshraniční linky č. 398/360 Teplice – Cínovec – Altenberg – Dresden.

Mimo jiné tyto nové strojky tedy cestujícím umožňují platby kartou, kontrolu 2D kódů v aplikaci DÚKapka a zajišťují dodávku dat do dispečerského softwaru TMD – to například usnadňuje práci Cen-trálnímu dispečinku DÚK, ale také to umožňuje všem cestujícím sledovat polohy turistických linek a linky 398/360 v aplikaci TMDweb na adrese provoz.dopravauk.cz.

Do pokladen lze také zapisovat počty přepravených cestujících a odeslat souhrnný přehled, což umožní sledovat zájem o turistické linky. Případně je možné doprogramovat prodej doplňkového sortimentu – například občerstvení.

S novými pokladnami, které jsou zatím ve zkušebním provozu, se cestující mohou setkat u následují-cích dopravců, kterým je Ústecký kraj zapůjčuje MBM rail, s.r.o. – linka T3, Labská plavební společnost, s.r.o. – linky T91, T92, Autobusy Karlovy Vary, a.s. – linka T93, KŽC Doprava, s.r.o. – linky T1, T5, T11, Railway Capital, a.s. – linky T6 a T8 a Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) – linka 398/360