Hospodaření Krajská zdravotní je v plusu


Výsledky hospodaření Krajské zdravotní, pod kterou spadají nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Mostě a Chomutově, za první pololetí roku 2016 vykazují pozitivní trend. Nemocnice proto chce o pětinu zvýšit částku na motivační příspěvky pro zaměstnance.

„Pololetním výsledkem je zisk ve výši 19,67 milionu korun, tedy je o 3,7 milionu korun vyšší oproti plánovanému, což spolu s dalšími úsporami zejména v oblasti realizací veřejných zakázek,“ uvedl předseda představenstva Jiří Novák. Zisková je každá z pěti nemocnic zvlášť. Předloni firma skončila se ziskem 21,7 milionu korun, v loňském roce pak 15 milionů korun.