I letos veterinární inspektoři kontrolují farmářské trhy


Státní veterinární správa dlouhodobě kontroluje prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. „Úkolem kontrol je bezprostředně zajistit zdravotní nezávadnost nabízených produktů,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Start sezóny trhů zbrzdila a ovlivnila koronavirová epidemie. „Od začátku června již ale probíhají kontroly ve standardním režimu,“ dodal.

V Ústeckém kraji v dosavadním průběhu letošního roku provedli veterinární inspektoři na farmářských trzích 17 kontrol. Závadu zjistil v jednom případě. Jednalo se o nedodržení teplot nabízených produktů. V současné době probíhá správní řízení, v jehož rámci bude uložena pokuta. V evidenci veterinární správy a pod jejím dozorem je v současné době v kraji 36 tržišť.

Kontroly se zaměřují především na případy, v nichž bylo na první pohled patrné porušení hygienických zásad, zejména ochrany potravin před kontaminací, teploty uchování, prodeje prošlých potravin či potravin zcela bez označení.