Jednání o autobusové dopravě se komplikují

ilustr. obr.

Společnost TD Bus (dříve BusLine) požaduje, aby jí Ústecký kraj do konce srpna nad rámec ceny sjednané v platných smlouvách zaplatil platby v řádu miliónů korun. Jinak hrozí zastavením dopravy na začátku školního roku.

„Kraj se společností TD Bus vydírat nenechá a nebude platit více, než k čemu se zavázal v platných smlouvách. Ceny, které kraj hradí, nabídla Ústeckému kraji sama společnost TD Bus ve výběrových řízeních. Ústecký kraj se obrátí na Policii ČR, aby prošetřila, zda postup společnosti nenaplňuje znaky trestného činu vydírání,“ říká tisková mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Společnost TD Bus je podle platných smluv povinna provozovat dopravu až do 30. června 2019. Zástupci kraje ale už od jara jednání s dopravcem, aby se podařilo zajistit dopravu a zmírnit následky stále častějších výpadků autobusových linek ze strany společnosti TD Bus.

„Na pondělním jednání mezi zástupci kraje a společnosti TD Bus byl dohodnut určitý postup ve vztahu k oblastem Ústecka a Děčínska s tím, že ze strany TD Bus bylo přislíbeno projednání tohoto návrhu s jejím akcionářem. Místo toho byla společností vydána tisková zpráva, která má jediný cíl, a to vynutit si akceptaci podmínek stanovených společností TD Bus pod pohrůžkou ohrožení dopravy v kraji. Ústecký kraj bere výsledek posledního jednání a následné vydání tiskové zprávy jako další ukázku toho, že všechna dosavadní jednání jsou ze strany dopravce vedena pouze účelově, nikoliv s cílem zachování dopravy v Ústeckém kraji,“ dodává Dosedělová.

Podle kraje je aktuální stav společnosti TD Bus výsledkem a ukázkou jejího dlouhodobého špatného hospodaření. Proto se zástupci společnosti TD Bus uchylují k těmto krokům a berou si cestující jako rukojmí. Do situace se TD Bus dostal sám svým hospodařením. Ceny, které v roce 2014 nabídl a se kterými vyhrál výběrové řízení, byly čistě na jeho uvážení a výpočtech.