Koalice jednala o Krajské zdravotní, poradkyně Marschallová rezignovala

Foto: ANO

Zástupci krajské koalice diskutovali o situaci v Krajské zdravotní a především o skutečnostech, které následovaly po odvolání bývalého předsedy představenstva Jindřicha Zetka a smluvních vztazích mezi Krajskou zdravotní a paní Vladislavou Marschallovou.

„Kolegům jsem vyvrátil několik lží odvolaného předsedy představenstva a znovu jsem připomněl, jaké důvody k jeho odvolání skutečně vedly a jak pan Zetek dlouhodobě manažersky selhával. Šlo především o naprosto nezvládnuté jednání s odbory při akvizici nemocnice v Litoměřicích, což povede k prodloužení termínu převzetí této nemocnice, nebo nezvládnutou akvizici nemocnice v Rumburku, jejíž prodloužení bude kraj stát další desítky milionů korun. Zároveň jsme pana Zetka žádali, aby vyřešil svou kumulaci funkcí, kdy vedle funkce předsedy představenstva Krajské zdravotní, souběžně působil jako ředitel nemocnice v Žatci a starosta obce Hora Svaté Kateřiny. Všechny tyto funkce vyžadují práci na plný úvazek. V případě Krajské zdravotní, kterou čekají významné strategické kroky, je to nepřípustné,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Zároveň jsem koaliční partnery informoval, že jsem hovořil s paní Marschallovou. Já i celá krajská organizace hnutí ANO považujeme situaci za nepřijatelnou, a proto jsme se dohodli, že paní Marschallová ukončí dohodu o pracovní činnosti na krajském úřadě. Tím skončí i na pozici mé poradkyně. Paní Marschallová zároveň informovala krajskou organizaci hnutí ANO, že zároveň rezignuje na pozici krajské místopředsedkyně, a to se také stalo,“ dodal hejtman Schiller.

„My jsme logicky byli těmi informacemi znepokojeni, a proto jsme i toto koaliční jednání vyvolali. Zároveň musím říct, že jsme uvítali kroky, které hnutí ANO v této věci podniklo a o kterých jsme byli nyní informováni. Jde zejména o zrušení všech smluv s paní Marschallovou, jejíž další setrvání v pozici poradkyně hejtmana jsme považovali za nepřijatelné. Zároveň oceňujeme slib koaličního partnera, že se všechny další případné problémy v rámci Krajské zdravotní, budou řešit koaličně, i když je má hnutí ANO v gesci. Tento případ je ukázkou toho, že koalice je schopna řešit problémy rychle a věcně. Koaliční partneři se shodli, že současná situace je zároveň šancí přemýšlet o lépe fungující struktuře řízení společnosti Krajská zdravotní,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch a předseda hnutí JsmePRO! Jiří Řehák.

„Pro ODS je naprosto zásadní, aby všichni volení zástupci kraje pracovali poctivě, efektivně a ve prospěch všech občanů. Požádali jsme proto o prověření všech poradenských smluv, protože stejný zájem jako ODS, musí mít v této věci celá koalice. Nikdo si nepřeje, aby se kdykoliv v budoucnu opakovala podobná situace, která by poškozovala celou koalici,“ vyjádřil se náměstek hejtmana pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Jiří Kulhánek.

„Během prověřování souvislostí s uzavřenou pracovní smlouvou paní Marschallové jsem byl navíc obeznámen personalistkou Krajské zdravotní, že byla tato smlouva uzavřena na základě přímého pokynu právě předsedy představenstva Jindřicha Zetka. Ve světle toho se veškeré výroky, které pronesl poté, co došlo k jeho odvolání, jeví jako naprosto účelové,“ doplnil informace závěrem hejtman Schiller.