Kotlíkovné bude i na půjčku


Ke kotlíkovým dotacím přibyde ještě bezúročná půjčka. Domácnosti, které nemají našetřeno na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o kotlíkovou půjčku, z které výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná.

„Klasický model kotlíkových dotací počítá se vstupní spoluúčastí žadatele, který nejprve kotel zaplatí, vymění a následně obdrží dotaci. Pro některé domácnosti je ale prakticky nemožné našetřit peníze na nový kotel dopředu, a tím pádem se pro ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem

Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací hrazených z evropských fondů. Na tu navazuje doplňkovým programem, který spouští v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Z prostředků Státního fondu životního prostředí na tento projekt ministerstvo vyčlenilo 740 milionů korun. Nejvyšší částku, rovnou půl miliardy, pošle do Moravskoslezského kraje, Ústecký kraj dostane 170 milionů korun a Karlovarský kraj 70 milionů korun.

„Majitelé domů nebudou o zálohu na nový kotel žádat na kraji, ale přímo u své obce, pokud se jejich obec do tohoto projektu zapojí. Část této půjčky následně obci majitelé domů splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají klasicky na kraji. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně. Peníze lidem obce půjčí bezúročně a bez jakýchkoli dalších poplatků. Na obecních úřadech navíc zafinancujeme specialisty, kteří lidem se vším poradí a pomohou jim získat jak zálohu na pořízení kotle, tak dotaci. Pořízení nového zdroje se tak domácnostem, maximálně zjednoduší,“ přiblížil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Efekt pro životní prostředí bude dvojnásobný. Vrácené peníze z půjček si obce budou moci ponechat a použít je na realizaci projektů, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí. „Finance, které městu po splácení úvěru zůstanou, využijeme na progresivní obnovu zeleně tak, aby naše město pokračovalo v trendu jednoho z nejzelenějších měst republiky,“ v úvahu přicházejí i projekty na zadržení vody v krajině a na zateplení škol a školek,“ dodal ústecký primátor Petr Nedvědický.