Kraj hledá nový prostor pro seniory z Milešova


Domov pro seniory v Milešově, který sídlí v prostorách bývalého milešovského zámku, je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Proto je nutné najít jiné prostory. V domově se specializující se na péči o seniory s poruchami kognitivních funkcí.

O budoucnosti domova jednali zástupci kraje s Jindřichem Vinklerem, ředitelem Centra sociální pomoci Litoměřice, pod který domov spadá, i s jeho zaměstnanci

„Touto problematikou se Ústecký kraj zabývá již od roku 2014. Původně bylo v plánu postavit nový objekt v nedalekém Velemíně, do něhož by se přesunula celá tato sociální služba. Vybudování nového domova by stálo 150 milionů korun, na což v současné době nemá kraj finanční prostředky. Je proto nutné najít jiné řešení, které bude vyhovovat všem stranám. Nejdůležitější jsou ale pro nás klienti domova,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Kulhánek a dodal, že se podařilo zaměstnancům domova vysvětlit nastalou situaci s tím, že byla navržena alternativní řešení.

Kromě náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka navštívili Milešov i vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková a radní pro finanční oblast Jan Růžička, který připustil, že vybudování nového centra ve Velemíně v příštích letech je však stále ve hře.