Kraj spustil centrální dispečink

Foto: kr-ustecky.cz

Denně mohou nastat různé mimořádnosti v provozu spojů Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) od minutových zpoždění, přes poruchy vozů, až po úplnou výluku spoje. Zřízení vyšlo na několik set tisíc korun, které kraj vydal za počítače a software.

„Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje má za úkol zajištění návazností, řešení mimořádností, objednávání spojů a informování cestujících o problémech v provozu,“ vysvětluje Markéta Flochová z oddělení krajské dopravní obslužnosti.

Krajský dispečink vznikl především proto, aby si kraj, jako objednatel dopravy, mohl jednotlivé dopravce kontrolovat a řešit nenadálé mimořádnosti. „Našim cílem je cestování neustále zlepšovat a jedním z klíčů je také včasné informování cestujících o nastalých mimořádnostech na jejich cestě,“ říká krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Sloužit bude cestujícím, ale nemá za cíl nahradit infocentra dopravců, a nevznikl pro to, aby řešil dotazy na vyhledávání spojení, k tarifu DÚK a jiné běžné dotazy. „Provoz dispečinku bude téměř nepřetržitý, na denních a nočních směnách se bude střídat celkem šest dispečerů, kteří budou textově nebo telefonicky komunikovat přímo s řidiči, dispečery dopravců i cestujícími,“ uzavírá vedoucí dispečinku Jindřich Jelínek.