Krajská zdravotní navyšuje počty lůžek pro pacienty s covid-19. Infekční oddělení ústecké nemocnice dostalo nový rentgen


Na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice mají nový rentgen. Letos na jaře, v době první vlny pandemie způsobené novým koronavirem, na tomto pracovišti předala do užívání zdravotníkům zrekonstruovaný operační sál.

„Jsem rád, že v dnešní nelehké době můžeme zdravotníkům v první linii na našem infekčním oddělení takto předat nejmodernější zobrazovací techniku. Pořizovací cena přístroje přesáhla 6 milionů Kč včetně DPH. Financování bylo zajištěno z vlastních investičních zdrojů Krajské zdravotní,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Vedení společnosti s předstihem reaguje na vývoj epidemiologické situace. S růstem počtu pacientů vyžadujících hospitalizaci, na základě schváleného pandemického plánu, podle potřeby navyšuje počet standardních a intenzivních lůžek.

„Přístroj je uváděn do provozu v době, kdy největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji musí čelit následkům pandemie a postupně uvolňovat potřebná lůžka pro pacienty s nemocí covid-19, to vše při zachování urgentní péče pro ostatní nemocné vyžadující hospitalizaci. Aktuálně připravuje další více než čtyřicítku takových lůžek na odděleních našich nemocnic, 12 intenzivních v Ústí nad Labem, 7 intenzivních v Teplicích a 24 standardních lůžek v Mostě,“ informoval Petr Fiala, generální ředitel společnosti.

V rámci krajských nemocnic je nyní pro pacienty s novým typem koronaviru vyčleněno 191 lůžek, 49 z nich pro intenzivní péči.

„Celkem jsme schopni v Ústeckém kraji, kdy Krajská zdravotní na sobě nese největší zátěž této situace, připravit až 400 standardních lůžek a 80 lůžek pro intenzivní péči,“ uvedl Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Já i mí kolegové velmi oceňujeme možnost, že v době pandemie onemocnění covid–19 je pacienta možné vyšetřit v rámci infekčního pavilonu bez složitého přesunu na centrální RTG pracoviště. Pro tyto pacienty je nutné detailní zobrazení plicních struktur a nelze opomenout ani rychlost zobrazování,“ doplnil primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.