Letní sbírka pomůže dětem k lepším prázdninám


Diakonie ČCE spouští letní sbírku Krabice online, která pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných podmínek prožít léto tak, jak ho znají jejich vrstevníci. Z finančních prostředků podpoří výlety pro děti z azylového domu a příměstské tábory pro děti v Ústeckém kraji. Online sbírka běží na webových stránkách www.krabiceonline.cz až do 25. června.

Sesbírané peníze podpoří celkem v 7 lokalitách více než 300 dětí, jejichž rodiny by si letní aktivity vzhledem k jejich finanční náročnosti nemohly dovolit. Z výtěžku bude podpořena účast dětí na příměstských táborech, výletech, ale bude sloužit také k úhradě doučování těch, které čekají v září reparáty. „Rodinám v naší péči často chybí prostředky na základní životní potřeby. V posledním roce jsme zaznamenali výrazný nárůst žádostí o pomoc s nájmem a energiemi. Logicky pak rodinám nezbývají žádné další finance na rozvoj jejich dětí a kvalitní trávení volného času o letních prázdninách. Proto se již třetím rokem snažíme podporovat konkrétní děti, se kterými v našich službách pracujeme,“ říká Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE.

Organizátoři chtějí získat 440 000 korun, které podpoří předem vybrané projekty pro děti z ohrožených rodin. Letní sbírka Krabice online s podtitulem Za lepší prázdniny běží už potřetí. Loni dárci zaslali téměř půl milionu korun.