Litoměřická muzejní noc se ruší


Litoměřická muzejní noc, která měla proběhnout v posunutém termínu 16. října, se kvůli krizovým opatřením přijatých vládou nekoná.

„Bohužel ani přeložení akce na podzimní termín nedopomohlo k jejímu uskutečnění. Za stávajících podmínek nejsme schopni zrealizovat plánovaný program a zajistit veřejnosti kulturní akci dostatečné úrovně. Rozhodly jsme se, tak všechny subjekty, které se zde v Litoměřicích zapojují,“ vysvětluje Pavlína Gutová z litoměřického muzea.

Litografická dílna LITHO LITO v G2: Gotickém dvojčeti – Domě umění svůj program zrealizuje, ale ne pod hlavičkou Festivalu muzejních nocí. Divadelní představení Nedopečený koláček tedy proběhne.