Maďarské Harkány přivítaly Arkadii

Foto: Arkadie

Jednou z nejvyhledávanějších pobytových akcí, které pro své klienty a zaměstnance pořádá Arkadie, je relaxační pobyt v jihomaďarských lázeňských Harkánech. Již po desáté sem v červnu na týden vyrazilo 45 účastníků z řad zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, klientů a jejich doprovodů, doplněno o rodinné příslušníky.

Významnou součástí pobytu byla léčebná složka, která spočívala ve cvičení, provozovaném dvakrát denně v bazénech s teplou sirnatou vodou pod vedením rehabilitační pracovnice. Velmi pestrý byl ale doprovodný program. Vedle jeho tradičních a oblíbených částí, jako je romantická večerní procházka nádhernou historickou Péczí nebo návštěva ranče, přibyla návštěva poutního místa Marien Gud s chrámem a křížovou cestou. „Návštěva ranče nemohla chybět,“ říká duchovní matka pobytu a jeho organizátorka Mirka Horová, jinak vedoucí ekonomického úseku Arkadie, „její součástí byla projížďka na povozech tažených koňmi, prohlídka farmy a poté večeře s vynikající husou. Všichni se pobavili s harmonikářem, který velmi dobře zvládá české lidové písně.“ Společná zábava naplňovala i ostatní večery.

Zajistit takový pobyt za cenu přijatelnou pro lidi, závislé převážně na invalidním důchodu nebo příjmu z částečného úvazku v chráněných dílnách, by nebylo možné bez sponzorů a dárců. Dopravu, zajištěnou ke vší spokojenosti firmou AD Jaroslav Sláma s velmi ochotným řidičem Martinem Holanem, podpořila svými dary města Bílina, Duchcov a Dubí, návštěvu ranče podpořila Česká voda, Czech Water a.s. formou zadání propagace firmy a pobytovou akci podpořila také firma AZ-jeřáby. Všem, kdo umožnili lidem s postižením tento pobyt, patří velké poděkování.

Josef Hon, Arkadie Teplice