Miliony od kraje podporují UJEP

rektor ujep

Hned třináct milionů korun je podpora, kterou dostala ústecká Univerzita J. E. Purkyně od Ústeckého kraje.

„Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje svojí třetí roli. Kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá. Z této podpory, které si nesmírně vážíme, mají užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale také samotný kraj, “ říká rektor univerzity Martin Balej.

„Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je nejen vlajkovou lodí vysokoškolského vzdělávání v našem kraji, ale zejména místem dosud nevyužitých příležitostí. Vzájemná spolupráce a podpora je logická vzhledem k faktu, že jde o jedinou veřejnou vysokou školu se sídlem v Ústeckém kraji. Na to se budeme snažit navázat i v následujících letech,“ dodává hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Deset milionů korun na realizaci smysluplných akcí či projektů schválilo na sklonku roku 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje. „Epidemie onemocnění covid-19 však zasáhla i do těchto financí. V průběhu roku jsme vyhodnotili, že některé akce, zejména hromadné veřejné aktivity, nedokážeme účelně a hospodárně využít, a kraji jsme částku 999 945 Kč vrátili,“ říká prorektor pro vnější vztahy profesor Pavel Doulík.

Krajské finance ve výši 9 000 055 Kč byly letos v nejvyšších částkách, ve shodě s předchozími lety a univerzita je použila tam, kde to bylo pro kraj i univerzitu stěžejní a strategické.

Univerzita podepsala Rámcovou smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, na jejímž základě kraj systematicky poskytuje ústecké univerzitě finanční podporu, v roce 2017. V letech 2018 až 2020 tak kraj podpořil univerzitní projekty souhrnnou částkou ve výši více než 29 milionů korun.

Nad rámec smlouvy získala UJEP v roce 2020 od Ústeckého kraje další 3 miliony korun na projekt Portabo zaměřený na přípravu a zprovoznění datové platformy.

„Tyto miliony pro fakulty znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti našich institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavírá rektor Martin Balej.