Moldavská dráha by měla získat dotaci 50 milionů

Foto: Ivan Douša, zájmová skupina Moldavská dráha / Teplický Semmering

Padesátimilionovou dotaci na opravu bývalé nádražní budovy v Moldavě doporučila ministerstvu průmyslu a obchodu Meziresortní hodnotitelská komise. Obnovení takzvané Moldavské dráhy, která historicky spojovala Mostecko a Teplicko s významným saským městem Freiberg, je díky tomu reálnější.

„Z ministerstva nám přišlo oznámení o tom, že klíčová hodnotitelská komise doporučila poskytnout 50 milionovou dotaci na opravu bývalé nádražní budovy v Moldavě, což by u tohoto projektu znamenalo pokrytí 95 % plánovaných výdajů,“ potvrzuje Petr Fišer z Nadačního fondu „Moldavská dráha / Teplický Semmering“.

„Je to skvělá zpráva nejen pro místní historické nadšence a podnikatele, ale i pro celý region. Pokud se podaří Moldavu opět propojit po železnici s německou stranou, přinese opravené nádraží o to větší pracovní možnosti, vyšší příjmy z turismu i celkové obnovení života v oblasti,“ doplňuje Fišer s tím, že podobným způsobem uvažuje i město Freiberg, které rekonstrukci své historické nádražní budovy za stejným účelem již provádí.

V jednáních s německou stranou, kde se hledají možnosti realizace dostavby chybějícího úseku na jejich straně hranice se dlouhodobě angažuje i europoslanec Tomáš Zdechovský se společně s německým europoslancem Petrem Jahrem. „To rozhodnutí dává saským úřadům signál, že česká strana dodržuje své sliby. Vzájemně se tak motivujeme k co nejrychlejšímu dotažení celého projektu,“ říká Zdechovský.

„Už zmiňovaná oprava původního nádraží přinese v aktuální obtížné době nové pracovní příležitosti a celkově představuje velmi rozumnou a strategickou investici. Věřím proto, že faktické čerpání dotace už je nyní jen otázkou krátkého času,“ shrnuje závěrem Zdechovský.

Moldavská dráha na české a Freiberská dráha na německé straně Krušných hor tvořily mezi lety 1885 až 1945 jeden celek. Přerušení přeshraničního provozu mělo za následek současnou nedostatečnou udržovanost turisticky atraktivní a technicky unikátní trati. Na německé straně chybí obnovit osm kilometrů železnice. Na české je nutné opravit mosty a tunely tak, aby trasa byla technicky v pořádku a splňovala aktuální normy pro přeshraniční provoz.