Mostecká knihovna slaví stovku


Veřejná lidová knihovna v Mostě vznikla v nelehkém období počátků budování československého státu, a to ve městě, kde převládalo obyvatelstvo německé národnosti. I přesto, že některá období a události v historii původně české menšinové knihovny jsou poněkud zahaleny mlhou nedostatku informací či archivních dokumentů, dnes víme, že knihovna navázala na tradici svých předchůdců: knihovny čtenářsko – zábavního spolku Vlastimil, založeného roku 1881 a Nerudovy lidové knihovny, založené v roce 1902.

Od ručně psané statistiky za rok 1923 lze v průběhu let zaznamenat až překotný vývoj knihovny, který se samozřejmě projevil i v množství práce a elánu, úspěších, nejrůznějších snahách a nápadech, také ale ve zklamáních, potížích a problémech. Sto let knihovny je také o osudech lidí, kteří v knihovně pracovali. Pro naprostou většinu z nich knihovnická práce byla a dosud je posláním a koníčkem.  Století knihovny se bude během roku 2023 připomínat nejen virtuálně, ale i například výstavou fotografií z historie knihovny.

Městská knihovna, Most