Na chomutovském oddělení nukleární medicíny mají nový diagnostický přístroj


Pro pacienty, především ze západní části Ústeckého kraje je v chomutovské nemocnici nový screeningový přístroj SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie) na oddělení nukleární medicíny.

Gamakamera pro kardiologická vyšetření nahradila zastaralý přístroj, kterému skončila servisní podpora.

„Krajská zdravotní (KZ) v minulých letech provedla zásadní přeměnu zázemí a vybavení svých oddělení nukleární medicíny v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově, která jsou součástí Komplexního onkologického centra. Do obou oddělení s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje investovala Krajská zdravotní dohromady více než 160 milionů korun včetně DPH. Pokud jde o rekonstrukci a modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny, proběhla ve dvou etapách. První etapa, kterou jsme završili v roce 2016, přišla na 25 milionů korun, druhá část rekonstrukce oddělení s dokončením v roce 2018 byla investicí za 17,8 milionu korun. Celkem jsme do nukleární medicíny v Chomutově investovali téměř 43 milionů korun včetně DPH. Nyní k tomu můžeme připočítat bezmála patnáctimilionovou investici, také podpořenou Ústeckým krajem, do nového špičkového přístroje,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Modernizace nukleární medicíny v chomutovské nemocnice dál pokračuje – obnovou zdravotnické techniky. „Ve spektru vyšetření, které nukleární medicína pro další medicínské obory připravuje, je gamakamera jedním ze základních přístrojů. Pokud jde o parametry, patří k nejmodernějším zařízením na světě a je druhá instalovaná v České republice. Přístroj i umožní snížit radiační dávku z vyšetření,“ přiblížil Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov.