Na D8 se vracejí práce a dopravní omezení

ilustr. obr.

V březnu se na dálnici D8 u Prahy vracejí práce a dopravní omezení. Dělníci na 7 km úseku dokončí opravy, konkrétně provedou výměnu druhého dálničního mostu u Zdib.

Od 1. do 3. března bude v místě mostu u sjezdu na Zdiby realizováno dopravní opatření, kdy provoz na D8 bude v okolí zmíněného mostu v režimu 2+2 převeden z pravé části dálnice na levou. Současně dojde k omezení dopravy na silnici I/9, kdy bude možné místem projet jen ve směru od Mělníka na Zdiby. V opačném směru bude zapotřebí využít vyznačené objízdné trasy.

V pondělí 4. března začnou práce na mostě. Proběhnou přípravné práce před jeho snesením, konkrétně bude odfrézován povrch a vybudovány pažící stěny. Snášení mostu pak proběhne během 5 dnů od 16. března. Po tuto dobu bude provoz na silnici I/9 oboustranně uzavřen a převeden na objízdné trasy. Následně bude možné místem projíždět opět jednosměrně až do úplného dokončení prací na mostě. Objízdně trasy budou vyznačeny.

„Všechny řidiče prosíme především o dodržování stanovených rychlostí v místě, a to nejen kvůli bezpečnosti své ale i našich pracovníků. Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdně trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, a proto doporučujeme řidičům, aby si svou cestu do Prahy po D8 naplánovali,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Doprava po D8 u Prahy bude vedena v režimu 2+2 na polovině dálnice vedoucí z Ústí nad Labem do Prahy.

Od 16. března na opravovaném úseku dojde ještě k jednomu dílčímu omezení dopravy, a to u Klíčan, kdy budou probíhat práce na podchodu Klíčany, a proto bude režim jízdy v místě řešen v režimu 2+1+1 jízdní pruh.

„Letošní práce na D8 u Prahy probíhají v rámci projektu opravy D8 -2. až 5. km, který zahrnuje kompletní rekonstrukci mostů u Zdib a opravu povrchu dálnice na levé části, v polovině z Ústí nad Labem na Prahu. Povrch na druhé polovině z Prahy do Ústí nad Labem byl opraven v roce 2014. Během letošní sezóny dojde k výměně druhého mostu u Zdib a k zesílení mostovky podchodu Klíčany. Pouze v místech prací bude provedeno dopravní opatření, nikoliv již na celém 7km úseku,“ dodala Iveta Štočková.

Dopravní opatření na dálnici D8 a silnici I/9 budou platná do konce července, kdy je plánované úplné dokončení projektu.