Na vzpomínkovou akci do Terezína


Památník Terezín zve na vzpomínkovou akci k 80. výročí zahájení deportace dánských Židů do Terezína. Tuto kapitolu dánské historie představí v rámci akce putovní výstava Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod názvem Dánští Židé v Terezíně. Vzpomínkovou akci pořádají Památník Terezín a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánského království v Praze.

Terezínským ghettem prošlo během války 466 dánských Židů. První transport v počtu 83 osob přijel 5. října roku 1943. Předcházela mu záchranná akce dánského hnutí odporu, kterému se podařilo přepravit na lodích do neutrálního Švédska na 7000 dánských Židů. Zbylých 466 osob bylo nacisty chyceno a následně deportováno do Terezína.

Podmínky deportace i věznění v Terezíně vyjednal s Adolfem Eichmannem civilní správce okupovaného Dánska Werner Best. Nacisté chtěli rozptýlit varovné zprávy o vyhlazování Židů a zinscenovali falešný obraz Terezína jako místa, kde je o Židy dobře postaráno a právě dánští Židé se jim k tomu hodili. Počítalo se zároveň s tím, že budou takto představeni Mezinárodnímu červenému kříži.

Podmínky v ghettu měli dánští Židé sice stejné jako ostatní, nicméně dostávali balíčky s jídlem od podpůrných dánských organizací a nebyli zařazovaní do transportů na východ. Terezín také opustili již 15. dubna 1945, za jejich propuštěním stál švédský diplomat a viceprezident švédského Červeného kříže Folke Bernadotte.

Vzpomínková akce se uskuteční v úterý 3. října od 16:00 v půdním prostoru Magdeburských kasáren. Přijměte, prosím, pozvání k účasti. Součástí akce bude hudební vystoupení smyčcového dua z Krása Quartetu. Vzhledem k omezené kapacitě prostoru je nutná rezervace místa na emailu lada@pamatnik-terezin.cz.