Nemocnice Krajské zdravotní opět povolují návštěvy


Návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově jsou od 1. června povoleny.

„Povolení návštěv se týká také jednotek intenzivní péče. Jediným zdravotnickým pracovištěm intenzivní péče, kde návštěvy na stanici nemohou být umožněny, je Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Výjimkou zůstávají také onkologická oddělení a oddělení následné péče, pro které zákaz návštěv odvolán nebyl,“ informuje Krajská zdravotní.

O případném odvolání zákazu návštěv na oddělení intenzivní péče bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace.  Pro návštěvy se doporučuje čas od 14:00 do 17:00 hodin, nejdéle do 22:00 hodin.

Kvůli šíření koronaviru zakázala Krajská zdravotní návštěvy ve všech svých nemocnicích 4. března.

 

Zákaz návštěv nadále platí:

Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se sídlem v Ryjicích

Oddělení následné péče Nemocnice Most se sídlem v Zahražanech, včetně lůžkové rehabilitace

Oddělení následné péče Nemocnice Teplice

Oddělení následné péče Nemocnice Chomutov

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (areál V Podhájí)

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov

JIP Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem