Nemocnice Roudnice bude mít nové oddělení intenzivní péče


Už na konci příštího roku budou mít pacienti z Roudnice i okolí k dispozici až tři desítky nových lůžek následné a dlouhodobé intenzivní péče. Investice za téměř 200 milionů korun tak přinese jednu z největších změn v místní nemocnici za poslední roky.

„Naším cílem je, aby Nemocnice Roudnice nad Labem byla schopna poskytnout svým pacientům komplexní služby v oblasti intenzivní péče. Tedy od té akutní, až po následnou nebo dlouhodobou,“ vysvětluje důvod tak rozsáhlé investice Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals. Dosavadní intenzivní péče totiž byla v nemocnici zaměřena výhradně na pacienty v akutním ohrožení života. „Ti ostatní museli být převáženi například do Prahy nebo do Ústí nad Labem. To bylo samozřejmě nekomfortní nejen pro ně, ale i pro jejich blízké, kteří za nimi museli dojíždět desítky kilometrů.“

Nemocnice v rámci první etapy této rozsáhlé investice vybudovala již první část oddělení a nyní se rozjely v rámci druhé etapy hlavní stavební práce. Ty mají být dokončeny do prosince 2023, kdy by měla mít nemocnice k dispozici až třicet špičkově vybavených lůžek intenzivní péče. „Půjde o lůžka dvou typů. První část z nich tvoří následná intenzivní péče,“ říká ředitel roudnické nemocnice Peter Kysela. „Lůžka NIP jsou určena pacientům ve stabilizovaném stavu, kteří již nejsou v akutním ohrožení života, ale zůstávají závislí na umělé plicní ventilaci. Cílem následné vysoce specializované intenzivní péče je postupné zlepšení jejich celkového stavu, obnova dýchacích funkcí a po odpojení od umělé plicní ventilace jeho překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní péče DIOP, případně na běžné oddělení.“

Právě lůžka DIOP budou tvořit druhou část nově budovaného oddělení. Pacienty přicházející z intenzivní nebo následné péče zde bude čekat další etapa komplexní léčby. „Tento kompletní léčebný proces zahrnuje vysoce specializovanou péči lékařů, zdravotních sester, nižšího zdravotního personálu, fyzioterapeutů a dalších specialistů, jako např. psychiatra, neurologa, logopeda, a také doplňkové terapie. Nedílnou součástí léčby je princip bazální stimulace a terapeutická podpora pacienta,“ vypočítává ředitel nemocnice Kysela.

Nové oddělení se bude rozkládat napříč třemi pavilony nemocnice a pro své zázemí využije i část nevyužívaných prostor. Jejich kompletní rekonstrukce pak nezahrnuje jen běžné stavební práce, ale také třeba instalaci moderního technologického vybavení jako je vzduchotechnika, datových sítí nebo centrálního rozvodu medicinálních plynů. Součástí projektu jsou i dvě nové přístavby k současným budovám.

„Na chod nemocnice stavba žádný zásadní vliv mít nebude, nachází se totiž mimo běžné trasy návštěvníků a pacientů,“ říká ředitel nemocnice Roudnice nad Labem s tím, že v jedné z fází stavby dojde pouze krátkodobě k omezení provozu radiologie. To se ale samozřejmě nebude týkat akutních výkonů, ty pojedou dál bez omezení. Jediným výraznějším projevem stavby tak bude vyšší hlučnost. Nemocnice se ji bude snažit omezit například přesunutím bouracích prací na odpolední hodiny, kdy již není operační program a nebývá v provozu ani část ambulancí.