O řidičák si nově budeme moci zažádat na jakémkoli úřadě


Od července dojde ke změně týkající se řidičských průkazů. Nově totiž budeme mít možnost žádat o vydání nebo o výměnu řidičáku na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň nebudeme potřebovat papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, jako je to třeba u občanek nebo si ji stáhnou z jiných registrů.

Povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává jen pro držitele mezinárodních řidičských průkazů. U nich totiž dochází k jejímu vylepení přímo do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů a podobně. Na řidičských průkazech se už nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy, například z důvodu přestěhování, nebude nutnost řidičák měnit.

Další částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude týkat také možného vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydání výpisu z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také třeba vzdání se řidičského oprávnění. Dále se bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.

Na jakémkoli úřadě ale nevyřídíte všechno. Na úřad podle svého trvalého bydliště musíte jít v případě zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu, dále při vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vrácení řidičského průkazu, při odevzdání řidičského průkazu, například na základě uloženého zákazu činnosti zákazu řízení nebo při odnětí či pozastavení řidičského oprávnění.