Obnova kláštera začala před dvaceti lety, nyní usiluje o UNESCO


Ve františkánském klášteře v Kadani se po několikaleté rekonstrukci, uskutečnilo znovuvysvěcení kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých Pomocníků. Pontifikální bohoslužbu s obřadem posvěcení kostela vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

„Domnívám se, že každý, kdo sem vstoupil, každý kdo tady byl přítomen, je pln radosti a optimismu, že přeci jen se v té naší době může také něco krásného odehrávat, že se něco hezkého může budovat, nejen ničit a likvidovat,“ vyjádřil své pocity po skončení bohoslužby biskup Jan Baxant. „Jsem velmi spokojen a mám radost, že jsem u toho dnes mohl také být,“ dodal při pohledu na dokončené dílo po jeho komplexní obnově, restaurování nástěnné a nástropní výmalby a veškerých kusů překrásného barokního zařízení.

Město na rekonstrukci z rozpočtu uvolnilo zhruba 80 milionů korun. Dalších 54 milionů získala církev na opravu kostela jako dotaci z Evropské unie. Celkové náklady na práce v areálu se odhadují na 150 milionů korun. Národní kulturní památkou je klášter s kostelem od roku 1995.

Kadaňský starosta Jiří Kulhánek zavzpomínal, jak s obnovou kláštera začínali téměř před dvaceti lety: „Tehdy jsem si říkal, že se asi nikdy nedožiji toho, abych slyšel znovu ty krásné tóny varhan. Kupodivu se to podařilo, dnes je vše krásné a obnovené. Pro mne je to nádherný svátek, nádherný den a splnění mého velkého přání,“ svěřil se se svými pocity starosta města a zároveň náměstek hejtmana Ústeckého kraje. Pro svou jedinečnost, která dosahuje světového významu, usiluje klášter o zapsání na seznam kulturních památek UNESCO. „Je to cesta dlouhá a trnitá, ale my jsme velmi trpěliví,“ ujistil starosta.

Prohlédnout si kadaňských skvost mohou i další zájemci. „Klášterní kostel je přístupný v rámci dvou prohlídkových okruhů našeho muzea. Jeden zahrnuje celý klášter a kostel je jako zlatý hřeb na závěr. Nově zřízený prohlídkový okruh se pak týká jenom kostela a jeho výzdoby,“ dodal jako pozvánku pracovník Městského muzea Kadaň Lukáš Gavenda.