Od ledna bude zdravotní péči v Rumburku poskytovat Ústecký kraj


Ústecký kraj převezme 1. ledna provoz Lužické nemocnici v Rumburku. Kraj koupil zdravotnické zařízení v insolvenci za 63 milionů korun. Péči dosud provozuje insolvenční správkyně.

Nemocnici však nepřebere Krajská zdravotní, pod kterou patří 5 největších nemocnic v Ústeckém kraji, ale organizace Krajská majetková. Ta teď vyřizuje potřebná oprávnění.

„Mají vše dojednáno se zdravotními pojišťovnami, aby jim proplácely výkony. Momentálně je podaná žádost na ministerstvu zdravotnictví na lůžkovou péči, aby to mohla provozovat Krajská majetková,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Ve spádové oblasti Lužické nemocnice žije zhruba 55 000 obyvatel. Do nejbližší nemocnice v Děčíně či České Lípě to mají asi 40 kilometrů.