Padla dohodoa o autobusové dopravě v Ústeckém kraji


Cestující mohou být prozatím v klidu. Mezi Ústeckým krajem a společností BusLine bylo totiž dohodnuto, že uvedená firma bude i nadále zajišťovat dopravu v kraji, a to až do doby, než její linky převezme krajská organizace – Dopravní společnost Ústeckého kraje.

Nyní musí intenzivně probíhat jednání o převzetí zaměstnanců a zabezpečení vozidel, se kterými bude krajská společnost jezdit do doby, než kraj dokončí vlastní soutěž na pořízení autobusů.