Památky na městskou policii na Ústecku

????????????????????????????????????

Atraktivní připomínku historie městské policie na Ústecku představuje nejnovější přírůstek sbírky vojenství Muzea města Ústí nad Labem. Jde o helmu ústeckého strážníka z konce 19. století.

Plechová přilba vychází z vídeňského modelu zavedeného pro městskou stráž v hlavním městě monarchie v roce 1889. Až na drobné odchylky přebrala základní podobu typickou svou špicí zakončenou kapkou.Namísto monogramu císaře Františka Josefa I. užívaného ve Vídni nese ústecká helma na čelní straně mosazný znak královského města Ústí v podobě barokního erbu s dvouocasým lvem v přilbici. V době, kdy tato helma patřila ke koloritu ústeckých ulic, měla městská policie 30 mužů a dohlížela na bezpečnost cirka 28 tisíc obyvatel (oba údaje k roku 1895).

Vrcholu městská policie dosáhla v roce 1920, kdy početní stav představoval 73 mužů a dokonce vzniklo zvláštní kriminální oddělení s  dalšími pěti policisty. Tehdy měli na starosti město se 40 000 obyvateli. Z tohoto období se ve sbírkách dochovaly služební odznaky strážníků městské policie včetně jednoho smaltovaného „služebáku“ kriminálního oddělení.Helmu s kapkou strážníci nosili až do roku 1924, kdy došlo k reorganizaci bezpečnostních složek a městskou policii řízenou radnicí nahradil sbor uniformované stráže zřizovaný státem (viz. foto z roku 1925).
Sbírka muzea také skrývala přilbu strážníka městské policie z Chabařovic. Ta neodpovídá vídeňskému modelu jako ústecká přilba. Chabařovičtí radní si vzali vzor z pruské vojenské helmy tzv. pickelhaube. Přilba není z plechu nýbrž z kůže a její špice má ostrý hrot. Čelní stranu zdobí písmena StK orámovaná ratolestí. Písmena znamenají „Stadt Karbitz“ (Město Chabařovice)Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem