Památník Terezín vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže


Památník Terezín vyhlašuje na rok 2021 XXVII. ročník literární a XXV. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Když je třeba pomoci…

Na konci druhé světové války přijížděly do Terezína transporty se zuboženými vězni nacisty evakuovaných koncentračních táborů. Řada z nich byla nakažena smrtelným skvrnitým tyfem, jenž v Terezíně přerostl v epidemii. Do boje s ní se pustili nejen vězni terezínského ghetta a věznice gestapa v Malé pevnosti, ale i zdravotníci České pomocné akce, sovětské armády a dobrovolníci z blízkého i vzdáleného okolí.

Pavel Straka ze vzdělávacího oddělení Památníku Terezín k letošnímu tématu dodává: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad otázkami, zdali byla tehdejší pomoc z řad dobrovolníků něčím přirozeným, nebo měla jiné příčiny. Současně s tím by nás zajímalo, co by vedlo soutěžící k podobnému podání pomocné ruky?“

Motto letošních soutěží Památníku Terezín je i vzhledem k téměř již rok trvající krizi způsobené pandemií koronaviru a s ní související potřebě dobrovolnické – a především zdravotnické práce více než aktuální.

Jeho kolega ze vzdělávacího oddělení Jan Kaňa k tomu pro zájemce doplňuje: „V rámci zamyšlení nad výše uvedenými otázkami musí soutěžící vytvořit výtvarné či literární práce a ty pak zaslat na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky, ale i otázek, nutná je spojitost s vyhlášeným tématem“.

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 7. dubna 2021. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 10. června 2021 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání.