Pět mláďat sokola už je okroužkováno


Rovnou pěti mláďaty sokola stěhovavého, které ornitologové nyní okroužkovali, se může pochlubit Chempark v Záluží u Litvínova. Na tamních komínech hnízdí dva páry, což řadí chemičku k unikátním místům v Česku, protože tak blízko vedle sebe sokoli většinou nehnízdí. Sledovat je lze na www.starameseosokoly.cz.

„Letos vyvedli sokoli v Záluží u Litvínova pět mláďat, protože zde hnízdní dva páry: jeden má tři mláďata a druhý dvě. V České republice se tak jedná o jediný průmyslový areál, kde hnízdí dva páry najednou,“ komentuje nadílku ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife: „Mláďata se mají čile k světu a jsou dobře živena. Na nohy jsme každému nasadili po dvou kroužcích, abychom mohli sledovat jejich další osud. Kroužkování sokolů je pro naši výzkumnou činnost důležité, jelikož nám umožňuje získávat cenné poznatky, které využíváme i k ochraně tohoto vzácného dravce.“

Sokol stěhovavý se řadí mezi vysoce ohrožené druhy a v České republice žije jen 110 párů. Díky přísné ochraně se jejich počet v posledních letech zvyšuje.