Podnikatelé mohou začít s dotací až 200 tisíc korun


Už poosmé mohou začínající podnikatelé získat dotaci na rozjezd své firmy. „Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu,“ upřesňuje Vít Hnízdil z ústeckého krajského úřadu s tím, že o dotace lze žádat v rámci programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“ od 10. dubna do 15. května. Celkem je v programu připraveno 4 miliony korun.

O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel, který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (2023 nebo 2022) a splní podmínky programu.