Podporuji zemědělce. Náš kraj si zaslouží obnovu i zkrášlení


Dvojka  na  kandidátce  KSČM  a žatecký zastupitel Petr Kubeš bude i po zvolení do krajského zastupitelstva naslouchat a pomáhat zemědělcům, kteří podle něj podporu opravdu potřebují.

Proč jste se rozhodl kandidovat.  S  čím  jdete  do  krajských  voleb?

Chtěl bych pracovat na úrovni  krajské  politiky,  být  nápomocen  a  využít  znalostí,  které  jsem  získal  praxí  i  studiem.  Jsem  sice  nováčkem,  ale  navázal  bych  na  dobrou  práci  kolegů  z  KSČM,  kteří  kraj  osm  let  vedou, udělalo se mnoho skvělých  věcí.  V  politice  působím  v rámci KSČM již deset let, druhé  volební  období  jsem  zastupitelem  města  Žatec.  Do  krajských  voleb  jdu  s  myšlenkou  oživení  venkova  a  rozvoje  zemědělství.  V  rámci  své  práce  jsem  v  každodenním  kontaktu  se  zemědělci  a  v  tom  chci  pokračovat i v případě zvolení do vedení  kraje  –  naslouchat  jejich  starostem  a  snažit  se  najít  řešení.

Je podle vás důležitá podpora   zemědělců?   Jak   by   měla   vypadat?

Rozhodně  důležitá  je.  V  Ústeckém kraji máme v zemědělství   jedinečná   odvětví,   která   jinde  v  republice  jen  stěží  najdeme.  Zemědělci  se  potýkají  nejen s nepřízní počasí a například  škůdci,  ale  také  s  problémy s odbytem produkce, platby v  obchodním  styku  jsou  často  velmi  opožděné  s  negativním  dopadem  na  stabilitu  a  rozvoj  hospodařících  subjektů.  Co  se  týká  finanční  podpory,  zemědělci  čerpají  zejména  ze  státních   financí   –   dotace,   granty  apod.  Z  kraje  čerpají  spíše  menší  subjekty.  Přesto  si  myslím, že podpora z kraje má smysl. Já se za zemědělství rozhodně budu zasazovat, i nad rámec kompetencí  kraje.  Je  alarmující,  v  jaké  situaci  se  dnes  české  zemědělství nachází.

Ústecký  kraj  se  potýká  se  suchem.  Máte  nápad,  jak  proti  suchu bojovat?

Je    určitě    důležitá    výstavba    vodních  děl  a  akumulace  srážkové vody v nádržích. To ale nestačí.  Možným  opatřením  proti  suchu  je  schopnost  krajiny  zadržet srážkovou vodu. V tom pomáhají různé krajinné prvky, například  lesy  či  mokřady.  Pracuji  v  oboru  chmelařství  a  chmel  je  jednou z mnoha plodin, která je postižena  dlouhodobě  trvajícím  suchem.  Zde  platí,  že  bez  vody  nejsou výnosy a není kvalita sklizeného chmele. Deště se asi nedočkáme  v  takovém  množství,  které  by  bylo  optimální,  a  pro-to  je  nutno  hledat  nové  zdroje  vody.  Voda  se  v  sušších  oblastech  akumuluje  do  nových  typů  závlahových  systémů,  využívají  se  různé  typy  kapkové  závlahy  a hledá se optimální napojení na přirozené zdroje vody.

Ochrana   životního   prostředí   je věčné téma. Co revitalizační projekty?

Ústecký   kraj   má   v   životním   prostředí  též  specifikum,  a  to  je  problematika  útlumu  těžby  uhlí  a nutnost revitalizace krajiny. Na evropské  úrovni  se  již  hovořilo  o  zřízení  fondu,  který  by  měl  finančně  pomáhat  uhelným  regionům  s  revitalizačními  projekty  a  se  zmírněním  ekonomických  a  sociálních  dopadů  po  ukončení  těžby,  v  tom  vidím  velkou  šanci  pro  náš  kraj.  Myslím  si,  že  není  správné  všechna  postižená  území zalesnit nebo zatopit a vy-tvořit  vodní  plochy,  je  ale  nutné  využít  bývalé  dobývací  prostory  také  pro  ekonomickou  aktivitu.  Přeměnit  prostory  třeba  na  zemědělskou   půdu,   příkladem   může  být  vinice  na  Čepirožské  výsypce.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*