Podporuji zemědělce. Náš kraj si zaslouží obnovu i zkrášlení


Dvojka  na  kandidátce  KSČM  a žatecký zastupitel Petr Kubeš bude i po zvolení do krajského zastupitelstva naslouchat a pomáhat zemědělcům, kteří podle něj podporu opravdu potřebují.

Proč jste se rozhodl kandidovat.  S  čím  jdete  do  krajských  voleb?

Chtěl bych pracovat na úrovni  krajské  politiky,  být  nápomocen  a  využít  znalostí,  které  jsem  získal  praxí  i  studiem.  Jsem  sice  nováčkem,  ale  navázal  bych  na  dobrou  práci  kolegů  z  KSČM,  kteří  kraj  osm  let  vedou, udělalo se mnoho skvělých  věcí.  V  politice  působím  v rámci KSČM již deset let, druhé  volební  období  jsem  zastupitelem  města  Žatec.  Do  krajských  voleb  jdu  s  myšlenkou  oživení  venkova  a  rozvoje  zemědělství.  V  rámci  své  práce  jsem  v  každodenním  kontaktu  se  zemědělci  a  v  tom  chci  pokračovat i v případě zvolení do vedení  kraje  –  naslouchat  jejich  starostem  a  snažit  se  najít  řešení.

Je podle vás důležitá podpora   zemědělců?   Jak   by   měla   vypadat?

Rozhodně  důležitá  je.  V  Ústeckém kraji máme v zemědělství   jedinečná   odvětví,   která   jinde  v  republice  jen  stěží  najdeme.  Zemědělci  se  potýkají  nejen s nepřízní počasí a například  škůdci,  ale  také  s  problémy s odbytem produkce, platby v  obchodním  styku  jsou  často  velmi  opožděné  s  negativním  dopadem  na  stabilitu  a  rozvoj  hospodařících  subjektů.  Co  se  týká  finanční  podpory,  zemědělci  čerpají  zejména  ze  státních   financí   –   dotace,   granty  apod.  Z  kraje  čerpají  spíše  menší  subjekty.  Přesto  si  myslím, že podpora z kraje má smysl. Já se za zemědělství rozhodně budu zasazovat, i nad rámec kompetencí  kraje.  Je  alarmující,  v  jaké  situaci  se  dnes  české  zemědělství nachází.

Ústecký  kraj  se  potýká  se  suchem.  Máte  nápad,  jak  proti  suchu bojovat?

Je    určitě    důležitá    výstavba    vodních  děl  a  akumulace  srážkové vody v nádržích. To ale nestačí.  Možným  opatřením  proti  suchu  je  schopnost  krajiny  zadržet srážkovou vodu. V tom pomáhají různé krajinné prvky, například  lesy  či  mokřady.  Pracuji  v  oboru  chmelařství  a  chmel  je  jednou z mnoha plodin, která je postižena  dlouhodobě  trvajícím  suchem.  Zde  platí,  že  bez  vody  nejsou výnosy a není kvalita sklizeného chmele. Deště se asi nedočkáme  v  takovém  množství,  které  by  bylo  optimální,  a  pro-to  je  nutno  hledat  nové  zdroje  vody.  Voda  se  v  sušších  oblastech  akumuluje  do  nových  typů  závlahových  systémů,  využívají  se  různé  typy  kapkové  závlahy  a hledá se optimální napojení na přirozené zdroje vody.

Ochrana   životního   prostředí   je věčné téma. Co revitalizační projekty?

Ústecký   kraj   má   v   životním   prostředí  též  specifikum,  a  to  je  problematika  útlumu  těžby  uhlí  a nutnost revitalizace krajiny. Na evropské  úrovni  se  již  hovořilo  o  zřízení  fondu,  který  by  měl  finančně  pomáhat  uhelným  regionům  s  revitalizačními  projekty  a  se  zmírněním  ekonomických  a  sociálních  dopadů  po  ukončení  těžby,  v  tom  vidím  velkou  šanci  pro  náš  kraj.  Myslím  si,  že  není  správné  všechna  postižená  území zalesnit nebo zatopit a vy-tvořit  vodní  plochy,  je  ale  nutné  využít  bývalé  dobývací  prostory  také  pro  ekonomickou  aktivitu.  Přeměnit  prostory  třeba  na  zemědělskou   půdu,   příkladem   může  být  vinice  na  Čepirožské  výsypce.