POZVÁNKA: Drama válečné doby v obrazech Josefa Lieslera


Roudnická galerie vybrala ze svých sbírek pozoruhodný soubor obrazů Josefa Lieslera z doby druhé světové války. Díla obsahují řadu ukrytých symbolů a sdělení, pomocí kterých autor reflektuje dramatickou situaci z doby války a okupace.

Výstava z cyklu Pohledy do sbírek „Josef Liesler – Doba válečná“ představuje několik obrazů z první poloviny čtyřicátých let, tedy z doby, která bývá považována za Lieslerovo nejzajímavější a nejosobitější umělecké období. Pro díla jsou typické expresivní formy a tajemná symbolika obsahu, užívání uměleckých metafor, citací historických předobrazů a biblických podobenství. V mnoha případech se jedná o reakci na tíživou situaci válečné doby, o vyjádření strachu, bezmoci a utrpení jednotlivce.

Josef Liesler patří mezi nejproduktivnější umělce 20. století. Věnoval se rozličným technikám a žánrům. Jeho tvorba zahrnuje nejen malbu, grafiku a ilustrace, ale také práce od poštovních známek, přes grafický design až po monumentální mozaiky a sgrafita.

Ve sbírkách roudnické galerie se nachází mimo díla z válečného období také série obrazů a grafik z druhé poloviny naopak pozdně surrealistickou kombinací fantazie a iracionality. Tento soubor si však bude muset ještě počkat na další příležitost výstavy z cyklu Pohledy do sbírek. Výstava je přístupná ve foyer roudnické galerie do 24. října od úterý do neděle: 10.00 – 17.00 hodin.