Pozvánka na pietní akt u příležitosti 73. výročí popravy Milady Horákové


Památník Terezín zve k účasti na pietním aktu u příležitosti 73. výročí popravy Milady Horákové. Doktorka Milada Horáková byla za druhé světové války vězněna pro svou aktivní účast v protinacistickém odboji již od roku 1940. Dva roky strávila nejprve na Pankráci, dva roky pak také v terezínské Malé pevnosti.

Jelikož byla člověkem s aktivním zájmem o politiku, nebylo pro ni myslitelné, aby zůstala stranou, ani co se poválečného vývoje Československa týkalo. Působila v Československé národně socialistické straně, byla zvolena členkou parlamentu, ve kterém setrvala až do komunistického puče v únoru 1948, kdy rezignovala. Obnovila ženské hnutí a byla velmi aktivní v otázkách sociální, hospodářské a zahraniční politiky. Po únoru 1948 aktivně pomáhala lidem, kteří se rozhodli ze země utéci před komunistickým pronásledováním. Pro svůj všeobecný respekt ve společnosti se stala v komunistickém Československu po roce 1948 osobou nežádoucí a v rámci zkonstruovaného procesu byla odsouzena k trestu smrti. Popravena byla 27. června 1950.

Pietní akt se uskuteční v prostorách bývalého krankenrevíru v Malé pevnosti Terezín v úterý 27. června od 10:00 hodin.