Safety Road má za cíl zachraňovat životy

Foto: kr-ustecky.cz

Tragické dopravní nehody, doživotní následky, zmařené životy, to často způsobují velmi mladí řidiči, jak nezkušeností, tak nezodpovědným chováním.

Upozornit na tuto problematiku, seznámit mladé se všemi riziky dopravního provozu a připravit je na poskytnutí pomoci má za úkol preventivní akce Safety Road, která se konala na krajském úřadě. Letošní šestý ročník jako vždy přilákal stovky studentů.

„Prevenci bezpečnosti na silnicích se v Ústeckém kraji ve spolupráci s Besipem věnujeme dlouhodobě a systematicky. Letos jsme rozdali dárkové balíčky s ochrannými prvky prvňáčkům v základních školách, proškolili řidiče kamionů na akci Den s kamiony a nyní se soustředíme na nejrizikovější skupinu, což jsou bohužel mladí a začínající řidiči. Pokud vše, co zde dnes uvidí, přiměje mladé trochu zpomalit a chovat se zodpovědněji, má taková práce velký smysl,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.

Hned na úvod na návštěvníky čekala krátká přednáška od zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ÚK a Zdravotnické záchranné služby ÚK. Ti prezentovali své osobní zkušenosti s těmi nejtragičtějšími případy nehod. Právě psychologický dopad těchto příkladů může mít na mladé lidi velký účinek. Studenti si mohli v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzkoušet nejrůznější rizika silničního provozu v podobě simulátorů nárazu a převrácení vozidla, stav po požití alkoholu a omamných látek prostřednictvím speciálních brýlí či trenažér jízdy v autě a na motorce.

Nechybělo ani školení v poskytování první pomoci a představení policejní techniky, včetně nástrojů pořádkové policie. Pro držitele řidičského průkazu byla jako výzva připravena soutěž v parkování na přesnost, ve které se hrálo o hodnotné ceny. Celou akci každou hodinu zpestřilo vystoupení biketrialu.